Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702875
od 12 czerwca 2003 r.
Pomoc publiczna » rok 2008 Wersja do druku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono pomocy publicznej.


Burmistrz Gminy Pniewy

podaje do publicznej wiadomości

informacje określone w art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

o finansach publicznych

 

 

 

        I.      Wykonanie budżetu Gminy Pniewy za  2008 r.

                 

1.      dochody budżetu                                                               40 519 467,16 zł

2.      wydatki budżetu                                                                36 192 880,04 zł

3.      nadwyżka budżetowa                                                          4 326 587,12 zł

           

     II.      Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2008 r.                          0,00 zł           

 

   III.      Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu

         terytorialnego w 2008r.                                                                  117 330,00 zł

 

  IV.      Kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu

    terytorialnego w 2008r.                                                                            0,00 zł

 

     V.      Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń                                                   0,00 zł

 

VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono – umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

Lp

Nazwisko i Imię / Nazwa

Kwota

przyczyna

1

Achtenberg Ireneusz

1 708,00

ważny interes podatnika

2

Agro-Handel Skibińska, Wieczorek Spółka Jawna

32 208,00

ważny interes podatnika

3

Barczyk Marek

595,00

ważny interes podatnika

4

Brzóska Henryk

2 991,00

ważny interes podatnika

5

Bursa Szkolna Pniewy

1 260,00

ważny interes publiczny

6

Flieger Jan

1 029,00

ważny interes podatnika

7

Jacuński Kazimierz

1 140,00

ważny interes podatnika

8

Jan Ladorudzki

8 812,00

ważny interes podatnika

9

KARWEX Zakład Masarski Karwala Sławomir i Krzysztof Sp.J.

14 646,00

ważny interes podatnika

10

Nowak Zdzisław

1 201,00

ważny interes podatnika

11

Patela Tadeusz

4 168,00

ważny interes podatnika

12

Piotr Smorawski

649,00

ważny interes podatnika

13

Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

12 080,00

ważny interes publiczny

14

Pomykaj Piotr

548,00

ważny interes podatnika

15

RÖRETS Polska Sp. z o.o.

90 384,00

ważny interes publiczny

16

Sebastian Kamiński

953,00

ważny interes podatnika

17

Typiak Natalia

682,42

ważny interes podatnika

18

Urbańczak Urszula

4 276,00

ważny interes podatnika

19

Warsztat Powoźniczy Michał Bogajewicz

142 480,50

ważny interes podatnika

20

Zagrodny Franciszek

553,00

ważny interes podatnika

21

Zajazd Hajduczek G.G.Gmurowscy S.C.

104 077,70

ważny interes podatnika

22

Zenon Wieczorek

806,00

ważny interes podatnika

 

 

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono – odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.:

 

- Prentki Sławomir

 

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

 

- Agro-Handel Skibińska, Wieczorek Spółka Jawna

- AVK Polska Sp. z o.o.

- Barczyk Marek

- INGA International Sp. z o.o.

- Jacuński Kazimierz

- KARMELIT L.J. Kaczmarek

- KARWEX Zakład Masarski Karwala Sławomir i Krzysztof Sp.J.

- Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- RÖRETS Polska Sp. z o.o.

- Smorawski Piotr

- Tegometall Galva Sp. z o.o.

- Warsztat Powoźniczy Michał Bogajewicz

- Zagrodny Franciszek

- Zajazd Hajduczek G.G. Gmurowscy S.C.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Gminy Pniewy

 

                                                                                                    mgr inż. Michał Chojara


Informację wytworzył: Michał Smorawski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Michał Smorawski, Data wprowadzenia: 2009-05-29 12:07:10, Zatwierdził do publikacji: Michał Smorawski, Data publikacji 2009-05-29 12:13:33, Ostatnia zmiana: 2009-05-29 12:14:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1616