Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702912
od 12 czerwca 2003 r.
Gmina » Jednostki organizacyjne Wersja do druku

Gimnazjum w Pniewach

METRYCZKA  S

Wypełniają szkoły o statusie szkoły samodzielnej

 

A. Podstawowe informacje o szkole

 

REGON          639632395

Typ szkoły     Gimnazjum

Filie*

 

Oddziały zamiejscowe*

 

Kod typu:

 

Kod typu pomocniczego

 

Stopień organizacji

 

Nazwa szkoły     Gimnazjum

Patron szkoły  

Status szkoły: publiczna*

X

niepubliczna*

 

Rok założenia    1999

Adres szkoły:  ul. Strzelecka 11a

Miejscowość   Pniewy

Kod pocztowy 62-045

Poczta  Pniewy

tel.   2911908

Fax  2911908

Gmina

Pniewy

Powiat:

Szamotulski

WWW

pniewy.prv.pl

e-mail** timajos@o2.pl

Organ prowadzący

Samorząd Gminy Pniewy

Imię i nazwisko dyrektora szkoły  Maria Papis

Data objęcia stanowiska   01.09.1999r.

 

B. Baza szkoły

Liczba sal lekcyjnych

23

Liczba pracowni komputerowych

2

Liczba komputerów w dydaktyce

20

Liczba komputerów w administracji

2

Liczba dużych sal gimnastycznych (min 18x9m)

-

liczba zastępczych sal gimnastycznych

-

Liczba  dużych boisk sportowych

-

Liczba małych boisk sportowych

-

Tereny rekreacyjne/place zabaw

-

Biblioteka*

-

Czytelnia*

-

Świetlica*

X

Gabinet pedagoga /psychologa/*

X

X

Gabinety opieki medycznej*

-

Szatnia na korytarzu*

X

Szatnia wydzielona*

-

Gabinet terapeutyczny*

-

Internat*

-

Liczba miejsc w internacie

-

Stołówka*

-

Dodatkowe informacje o bazie szkoły:

 

C. Informacje o uczniach

Liczba uczniów w szkole

621

Liczba uczniów dojeżdżających

243

Najdłuższy czas oczekiwania na (dotyczy dojeżdżających):

Rozpoczęcie lekcji

1 godz.

Powrót do domu

3 godz.

Miejsce oczekiwania

Świetlica

Liczba dzieci korzystających
z dożywiania

94

z tego:

w formie bezpłatnej

72

w formie częściowej  odpłatności

22

 

* - jeśli TAK to X,   ** - podajemy tylko e-mail odbierany systematycznie przez wyznaczonego pracownika

wypełnia wizytator   

 

Liczba uczniów i oddziałów

poziom kształcenia

liczba uczniów

liczba oddziałów

poziom kształcenia

liczba uczniów

liczba oddziałów

ogółem

w tym rapetentów

 

ogółem

w tym rapetentów

 

 

Szkoła podstawowa

0

 

 

 

Gimnazjum

1

203

4

8

1

 

 

 

2

201

10

8

2

 

 

 

3

217

3

9

3

 

 

 

Szkoła poznadgimnazjalna

I

 

 

 

4

 

 

 

II

 

 

 

5

 

 

 

III

 

 

 

6

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

D. Informacje o radzie pedagogicznej

 

Wicedyrektorzy

1

Kierownik internatu

-

Kierownik świetlicy (półinternatu)

-

Pedagog:

Inne stanowiska kierownicze zgodne ze statutem szkoły (jakie?)

 

- w pełnym wymiarze

1

- w niepełnym wymiarze

-

Psycholog:

- w pełnym wymiarze

-

- w niepełnym wymiarze

1

Liczba nauczycieli w pełnym wymiarze

35

Liczba nauczycieli w niepełnym wymiarze

7

W tym liczba nauczycieli emerytów
w pełnym wymiarze

-

W tym liczba nauczycieli emerytów
w niepełnym wymiarze

-

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych według stopni awansu zawodowego

Stażysta

4

Kontraktowy

6

Mianowany

22

Dyplomowany

5

 

 

 

 

 

 

 

Pniewy..................................................                                                              podpis Dyrektora.....................................

 

 

 

 

 

 


 


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Żurek Adrianna, Data wprowadzenia: 2003-10-14 08:20:09, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2003-10-14 09:02:45, Ostatnia zmiana: 2003-12-14 21:13:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3583