Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702655
od 12 czerwca 2003 r.
Gmina » Jednostki organizacyjne Wersja do druku

Szkoła Podstawowa w Pniewach

METRYCZKA  S

Wypełniają szkoły o statusie szkoły samodzielnej

 

A. Podstawowe informacje o szkole

 

REGON   000657450

Typ szkoły     SP

Filie*

 

Oddziały zamiejscowe*

 

Kod typu:

 

Kod typu pomocniczego

 

Stopień organizacji

 

Nazwa szkoły      Szkoła Podstawowa

Patron szkoły  im. Powstańców Wlkp.

Status szkoły: publiczna*

X

niepubliczna*

 

Rok założenia

Adres szkoły:  ul. Strzelecka 11a

Miejscowość   Pniewy

Kod pocztowy 62-045

Poczta     Pniewy

tel.  (061) 29-10-177

Fax (061) 29-10-177

Gmina

Pniewy

Powiat:

Szamotuły

WWW

 

e-mail**

Organ prowadzący

Samorząd Gminy Pniewy

Imię i nazwisko dyrektora szkoły Barbara Dorożała

Data objęcia stanowiska 1. IX. 1991.

 

B. Baza szkoły

Liczba sal lekcyjnych

22

Liczba pracowni komputerowych

2

Liczba komputerów w dydaktyce

20

Liczba komputerów w administracji

9

Liczba dużych sal gimnastycznych (min 18x9m)

2

liczba zastępczych sal gimnastycznych

2

Liczba  dużych boisk sportowych

---

Liczba małych boisk sportowych

---

Tereny rekreacyjne /place zabaw

1

Biblioteka*

X

Czytelnia*

X

Świetlica*

X

Gabinet pedagoga /psychologa/*

 X

---

Gabinety opieki medycznej*

X

Szatnia na korytarzu*

---

Szatnia wydzielona*

X

Gabinet terapeutyczny*

 

Internat*

 

Liczba miejsc w internacie

 

Stołówka*

X

Dodatkowe informacje o bazie szkoły:

 

C. Informacje o uczniach

Liczba uczniów w szkole

696

Liczba uczniów dojeżdżających

132

Najdłuższy czas oczekiwania na (dotyczy dojeżdżających):

Rozpoczęcie lekcji

40 min.

Powrót do domu

2 godz.

Miejsce oczekiwania

świetlica

Liczba dzieci korzystających
z dożywiania

74

z tego:

w formie bezpłatnej

56

w formie częściowej  odpłatności

---

 

* - jeśli TAK to X,   ** - podajemy tylko e-mail odbierany systematycznie przez wyznaczonego pracownika

wypełnia wizytator   

 

Liczba uczniów i oddziałów

poziom kształcenia

liczba uczniów

liczba oddziałów

poziom kształcenia

liczba uczniów

liczba oddziałów

ogółem

w tym rapetentów

 

ogółem

w tym rapetentów

 

 

Szkoła podstawowa

0

39

---

2

Gimnazjum

1

 

 

 

1

100

----

4

2

 

 

 

2

85

1

4

3

 

 

 

3

115

1

4

Szkoła poznadgimnazjalna

I

 

 

 

4

121

2

5

II

 

 

 

5

132

---

5

III

 

 

 

6

143

---

6

IV

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

D. Informacje o radzie pedagogicznej

 

Wicedyrektorzy

2

Kierownik internatu

 

Kierownik świetlicy (półinternatu)

 

Pedagog:

Inne stanowiska kierownicze zgodne ze statutem szkoły (jakie?)

 

- w pełnym wymiarze

1

- w niepełnym wymiarze

 

Psycholog:

- w pełnym wymiarze

 

- w niepełnym wymiarze

 

Liczba nauczycieli w pełnym wymiarze

46

Liczba nauczycieli w niepełnym wymiarze

4

W tym liczba nauczycieli emerytów
w pełnym wymiarze

1

W tym liczba nauczycieli emerytów
w niepełnym wymiarze

 

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych według stopni awansu zawodowego

Stażysta

3

Kontraktowy

4

Mianowany

40

Dyplomowany

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


E. Informacje dodatkowe o oddziałach i profilach nauczania

 

1. Z liczby ogółem: liczba uczniów i oddziałów specjalnych, integracyjnych, wyrównawczych, terapeutycznych, sportowych (dyscyplina) przysposabiających do pracy:

Poziom kształcenia

Nazwa oddziału

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

 

0

 

 

 

Szkoła podstawowa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

Gimnazjum

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Szkoła ponadgimnazjalna

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

 

2. Inne uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko wizytatora: ...................................................................

 

Data wypełnienia: ........................................                                     Podpis dyrektora: ....................................................


Załącznik 1A

 

 

 

 

 

Analiza porównawcza wyników sprawdzianu w klasie VI

w latach 2002 i 2003

 

 

 

 

nazwa szkoły ________Szkoła Podstawowa Pniewy______________________________________________

 

adres _____ul. Strzelecka 11a_________________________________________________________

 

nazwisko i imię dyrektora szkoły ____Dorożała Barbara__________________________________

 

 

Liczba absolwentów 2002 _____142_________________

 

Liczba absolwentów 2003 _____144________________

 

 

 

 

rok

 

uzyskana średnia

 

 

szkoły

gminy

powiatu

województwa

okręgu

 

 

2002

 

 

 

   27,7

 

    27,6

 

 

 

 

2003

 

 

 

   27,8

 

    27,3

 

 

   28,0

 

   27,8

 

 

Interpretacja wyników:

 

 

 

Załączone dokumenty
  metryczka_S (40.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: administrator, Data wprowadzenia: 2003-10-14 08:58:32, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2003-10-14 09:02:55, Ostatnia zmiana: 2003-12-14 21:12:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4731