Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702657
od 12 czerwca 2003 r.
Gmina » Jednostki organizacyjne Wersja do druku

Szkoła Podstawowa w Chełmnie

METRYCZKA  S

Wypełniają szkoły o statusie szkoły samodzielnej

 

A. Podstawowe informacje o szkole

 

REGON 001225385

Typ szkoły Szkoła Podstawowa Chełmno

Filie*

 

Oddziały zamiejscowe*

 

Kod typu:

 

Kod typu pomocniczego

 

Stopień organizacji

 

Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa Chełmno

Patron szkoły

Status szkoły: publiczna*

X

niepubliczna*

 

Rok założenia 1908

Adres szkoły: SP Chełmno

Miejscowość Chełmno

Kod pocztowy 62-045

Poczta Pniewy

tel.(061) 2911416

fax

Gmina

Pniewy

Powiat:

Szamotuły

WWW

 

e-mail**sp_chelmno@o2.pl

Organ prowadzący

Samorząd Gminny

Imię i nazwisko dyrektora szkoły Lidia Antkowiak

Data objęcia stanowiska 16.08.1999 r.

 

B. Baza szkoły

Liczba sal lekcyjnych

7

Liczba pracowni komputerowych

1

Liczba komputerów w dydaktyce

10

Liczba komputerów w administracji

2

Liczba dużych sal gimnastycznych (min 18x9m)

1

liczba zastępczych sal gimnastycznych

 

Liczba  dużych boisk sportowych

 

Liczba małych boisk sportowych

 

Tereny rekreacyjne/place zabaw

1

Biblioteka*

X

Czytelnia*

 

Świetlica*

 

Gabinet pedagoga /psychologa/*

 

 

Gabinety opieki medycznej*

 

Szatnia na korytarzu*

 

Szatnia wydzielona*

X

Gabinet terapeutyczny*

 

Internat*

 

Liczba miejsc w internacie

 

Stołówka*

 

Dodatkowe informacje o bazie szkoły:

 

C. Informacje o uczniach

Liczba uczniów w szkole

119

Liczba uczniów dojeżdżających

87

Najdłuższy czas oczekiwania na (dotyczy dojeżdżających): 45 minut

Rozpoczęcie lekcji

830

Powrót do domu

1400 - 1415

Miejsce oczekiwania

szkoła

Liczba dzieci korzystających
z dożywiania

23

z tego:

w formie bezpłatnej

16

w formie częściowej  odpłatności

7

 

* - jeśli TAK to X,   ** - podajemy tylko e-mail odbierany systematycznie przez wyznaczonego pracownika

wypełnia wizytator   

 

Liczba uczniów i oddziałów

poziom kształcenia

liczba uczniów

liczba oddziałów

poziom kształcenia

liczba uczniów

liczba oddziałów

ogółem

w tym rapetentów

 

ogółem

w tym rapetentów

 

 

Szkoła podstawowa

0

9

 

1

Gimnazjum

1

 

 

 

1

19

 

1

2

 

 

 

2

16

 

1

3

 

 

 

3

21

 

1

Szkoła poznadgimnazjalna

I

 

 

 

4

20

 

1

II

 

 

 

5

14

1

1

III

 

 

 

6

20

1

1

IV

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

D. Informacje o radzie pedagogicznej

 

Wicedyrektorzy

 

Kierownik internatu

 

Kierownik świetlicy (półinternatu)

 

Pedagog:

Inne stanowiska kierownicze zgodne ze statutem szkoły (jakie?)

 

- w pełnym wymiarze

 

- w niepełnym wymiarze

 

Psycholog:

- w pełnym wymiarze

 

- w niepełnym wymiarze

 

Liczba nauczycieli w pełnym wymiarze

8

Liczba nauczycieli w niepełnym wymiarze

2

W tym liczba nauczycieli emerytów
w pełnym wymiarze

 

W tym liczba nauczycieli emerytów
w niepełnym wymiarze

 

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych według stopni awansu zawodowego

Stażysta

1

Kontraktowy

1

Mianowany

8

Dyplomowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


E. Informacje dodatkowe o oddziałach i profilach nauczania

 

1. Z liczby ogółem: liczba uczniów i oddziałów specjalnych, integracyjnych, wyrównawczych, terapeutycznych, sportowych (dyscyplina) przysposabiających do pracy:

Poziom kształcenia

Nazwa oddziału

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

 

0

 

 

 

Szkoła podstawowa

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

Gimnazjum

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Szkoła ponadgimnazjalna

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

 

2. Inne uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko wizytatora: .Pani Małgorzata Czaplińska

 

Data wypełnienia: 17 września 03 r.                 Podpis dyrektora: Lidia Antkowiak

Załączone dokumenty
  metryczka_S (39.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Żurek Adrianna, Data wprowadzenia: 2003-10-14 11:26:56, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2003-10-14 14:57:37, Ostatnia zmiana: 2003-12-14 21:12:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4495