Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478492
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Inne

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIV/227/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Burmistrza
  Uchwała Nr XXXIV/226/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  Uchwała nr XXXII/207/08 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009
  Uchwała Nr XXIX/193/08 w sprawie planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntówe Rolnych
  Uchwała Nr XXV/172/08 w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Uchwała Nr XXV/176/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ,,KOLD"
  Uchwała nr XIX/138/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie akceptacji zmiany treści Listu Intencyjnego określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu na etapie przygotowania warunków
  Uchwała Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu
  Uchwała w w sprawie akceptacji zmiany treści Listu Intencyjnego określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu na etapie przygotowania warunków współdziałania w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej...
  Uchwała Nr XVII/118/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy