Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702617
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Oświata i wychowanie

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIII/213/08w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia...
  Uchwała nr XXII/156/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2008 r w sprawie przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  Uchwała nr XXI/143/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Pniewy.
  Uchwała nr XIX/135/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Pniewy.
  Uchwała w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez Przedszkole "Miś" w Pniewach
  Uchwała Nr XVI/110/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe...
  Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy.
  Uchwała Nr X/70/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 maja 2007 r. regulamin pomoc materialna
  Uchwała Nr LII/419/06 Rady Miejskej Pniewy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, (...)
  Uchwała Nr L/408/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół im. E.Sczanieckiej w Pniewach Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych.
  Uchwała Nr XLIX/393/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pniewy i określenia granic ich obwodów
  Uchwała Nr XLIV/358/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 4 kwietnia 2006 r. o likwidacji Szkoły Podstawowej w Przystankach.
  Uchwała Nr XLII/349/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 lutego 2006 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Przystankach
  Uchwała Nr XXXIX/310/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe (...)
  Uchwała Nr XXXVII/289/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.
  Uchwała Nr XXXII/267/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 marca 2005 r.w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy
  Uchwała Nr XXXI/264/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pniewy dla niepublicznego przedszkola.
  Uchwała Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/253/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r.
  Uchwała Nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r.
  Uchwała Nr XXVIII/243/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminy nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  Uchwała NR XXVIII/242/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania (...)
  Uchwała Nr VII/69/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  Uchwała Nr VII/68/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2003 r.