Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702641
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Rada Miejska

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIII/218/08 w sprawie planów pracy Rady Miejskiej Pniewy i Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
  Uchwała Nr XIX/129/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie : zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Pniewy
  Uchwała Nr XVII/120/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie planów pracy Rady Miejskiej Pniewy i Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
  Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy na II półrocze 2007 r.
  Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Pniewy i ustalenia jej składu osobowego.
  Uchwała Nr I/5/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pniewy
  Uchwała Nr I/4/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy
  Uchwała Nr I/3/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zasad wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy
  Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Pzewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy
  Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Pniewy
  Uchwała Nr XLIX/396/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Pniewy na II półrocze 2006 r.
  Uchwała Nr XLI/340/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie planów pracy Rady Miejskiej Pniewy i jej Komisji na 2006 r.
  Uchwała Nr XXXVII/298/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej Pniewy na II półrocze 2005 r.
  Uchwała Nr XXXVII/297/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 sierpnia 2005 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
  Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 18 listopada 2002 r.
  Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 18 listopada 2002 r.
  Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 18 listopada 2002 r.
  Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 18 listopada 1998r.
  Uchwała Nr I/5/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 18 listopada 1998r.
  Uchwała Nr II/17/2002 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 5 grudnia 2002 r.
  Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 30 grudnia 2002 r.
  Uchwała Nr XXVII/238/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2004r.
  Uchwała Nr XXXII/274/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/238/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej Komisji na rok 2005.