Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702616
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Inne

Artykuły
  Uchwała Nr XXXIII/214/08 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnej.
  Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy
  Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "KOLD".
  Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie gminy Pniewy
  Uchwała Nr XIX/136/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2007r. dotyczącej utworzenia Stowarzyszenia Gmin Kwilcz, Lwówek i Pniewy.
  Uchwała Nr XVII/118/07 Rady Miejskiej Pniewyz dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy
  Uchwała Nr XVII/115/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Uchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pniewach.
  Uchwała dotycząca utworzenia Stowarzyszenia Gmin Kwilcz, Lwówek i Pniewy.
  Uchwała w sprawie planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2008.
  Uchwała Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a Gminą Alphen - Chaam z Holandii.
  Uchwała Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 sierpnia 2007 r. miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia liniii kolejowych.
  Uchwała Nr VII/49/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie akceptacji Listu Intencyjnego
  Uchwała Nr Vi/45/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do złożenia skargi administracyjnej sądowej.
  Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia1 marca 2007 r. w sprawie zaniechania wygaśniecia mandatu Burmistrza Gminy Pniewy.
  Uchwała Nr V/38/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 lutego 2007 r.
  Uchwała Nr IV/32/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Pniewy pod nazwą "Zakład Utylizacji Odpadów" Sp.z o.o. w Pniewach
  Uchwała Nr LIII/421/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 października 2006 r. w sprawie planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2007.
  Uchwała Nr LII/420/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunanych obiektów i urządzeń sportowych.
  Uchwała Nr L/401/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Uchwała Nr L/400/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Uchwała Nr L/399/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach
  Uchwała Nr XLIX/397/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie przekazania Komisariatowi Policji w Pniewach samochodu osobowego
  Uchwała Nr XLVIII/377/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tym zakresie umowy pomiędzy Gminą Pniewy a Województwem Wielk
  Uchwała Nr XLVIII 375 06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
  Uchwała Nr XLVIII/374/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac koonserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Uchwała Nr XLII/346/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - Bursy Szkolnej w Pniewach na 2006r.
  Uchwała Nr XLII/345/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie określenia kwoty, do której mogą być zaciągane zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie w budżecie.
  Uchwała Nr XLII/344/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pniewy
  Uchwała Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia wysokości maksymalnej wskaźników procentowych dla ustalania dodatków mieszkaniowych
  Uchwała Nr XLI/334/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
  Uchwała Nr XXXIX/309/2005 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach na realizację zadania pn. " Remont drogi powiatowej nr 1876P w miejscowości Psarskie
  Uchwała Nr XXXIX/308/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Pniewy w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. w Pniewach w celu zabezpieczenia wierzytelności
  Uchwala Nr XXXVIII/306/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 września 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych.
  Uchwała Nr XXXVIII/305/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 września 2005 r.dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i ryczałtu dla sołtysów oraz sposobu ich wypłaty
  Uchwała Nr XXXVIII/300/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21września 2005 r. w sprawie określenia kwoty, do której mogą być zaciągane zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie w budżecie
  Uchwała Nr XXXVII/296/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Pniewy
  Uchwała Nr XXXVII/288/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 sierpnia 2005r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1879P Buszewo- Lubosina - Lubosinek"
  Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 marca 2005r. sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy
  Uchwała Nr XXXII/266/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  Uchwała NrXXX/261/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Uchwała Nr XXX/261/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2005 r.w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
  Uchwała Nr XXX/260/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Gminy Pniewy zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu " Poprawa stanu środowiska (...)"
  Uchwała Nr XXIX/257/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r.
  Uchwała Nr XXVI/231/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 listopada 2004 roku.
  Uchwała Nr XXVI/230/04 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 25 listopada 2004 r.
  Uchwała Nr XXVI/229/04 Rady Miejsckiej Pniewy z dnia 25 listopada 2004r.