Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702835
od 12 czerwca 2003 r.
Gmina » Przetargi - nieruchomości » Zakończone

Artykuły
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pniewach w rejonie ulicy Strzeleckiej i obwodnicy miasta
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie - działki nr 263/1 o powierzchni 7.4100 ha
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie - działki nr 255/1 o powierzchni 9.0000 ha
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie - działki nr 257/3 o powierzchni 2.4100 ha
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 238/3 i nr 238/4 o łącznej powierzchni 3.1700 ha
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Orliczku - działki nr 71/5 o powierzchni 2.0419 ha
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 157/1 o powierzchni 0.2335 ha, zlokalizowanej w Zamorzu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 185 i nr 187 o łącznej powierzchni 1.5500 ha
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Chełmnie - działki nr 20/2 o powierzchni 0.2459 ha
  Burmistrz Gminy P N I E W Y OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w Pniewach przy ul. Św. Ducha 4
  Burmistrz Gminy P N I E W Y OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Chełnie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Chełmnie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 57,15 m2
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Koszanowie
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Koszanowie
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Chełmnie
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Zamorzu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nojewie.
  I przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zamorzu.
  I przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chełmnie.
  I przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Pniewach położonej w przy ulicy Konińskiej.
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Pniewach przy ulicy Szkolnej 2
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Zajączkowie.
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Orliczku.
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej łaki trwałe w Koszanowie.
  I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Koszanowie
  Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż 7 niezabudowanych działek zlokalizowanych w Pniewach, przy ul. Konińskiej.
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Zamorzu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Pniewach, przy ul. Konińskiej, przeznaczonych pod bliźniaczą zabudowę mieszkaniową ,
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej - działki nr 20/2 o powierzchni 0.2459 ha , stanowiącej grunt rolny klasy R IIIb, położonej w Chełmnie
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, działki nr 72 o powierzchni 0.4500 ha, położonej przy drodze do Białokosza ( obręb geodezyjny Lubocześnica)
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Chełmnie, o łącznej powierzchni 1.6627 ha , składającej się z działek :
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej - działki nr 20/2 o powierzchni 0.2459 ha , stanowiącej grunt rolny klasy R IIIb, położonej w Chełmnie
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 szt. niezabudowanych działek zlokalizowanych w Zamorzu, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
  Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Zamorskiej na okres 3 lat
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 4
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, działki nr 72 o powierzchni 0.4500 ha, położonej przy drodze do Białokosza
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Koninku o łącznej powierzchni 0.2400 ha, składającej się....
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Orliczku, działki nr 155 stanowiącej grunty rolne klasy RVI o powierzchni 1.6600 ha.
  I przetarg nieograniczony na sprzedaż 5szt. działek położonych w rejonie ulicy Strzeleckiej w Pniewach przeznaczonych pod zabudowę murowanymi garażami.
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej rolnej położonej w Nosalewie o łacznej powierzchni 0.9200 ha...
  I przetarg ustny niegoraniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości- dz. nr, 476/3 o pow. 0.0963ha położonej w Pniewach przy ul. Okrężnej , pod zabudowę jednorodzinną.
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 47,75 m 2 położonego na parterze, w części frontowej budynku wielorodzinnego w Pniewach przy ul. Dworcowej 11 wraz z udziałem wynoszącym 4,7 % w częściach wspólnych budynku...
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Pniewach przy ul. Wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty orne - dz. nr 1234/7 o powierzchni 1.3298 ha.
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - dz. nr 412/6 o powierzchni 0.6252 ha, położonej w Pniewach przy ul. Konińskiej.
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości roli - dz. nr 69 o powierzchni 0.8000 ha, położonej w Orliczku.