Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6479116
od 12 czerwca 2003 r.
Informacje » Informacje o jeziorze Pniewskim obrazek Wersja do druku

Orzeczenie o przydatności wody do kąpieli w jeziorze Pniewskim

 

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SZAMOTUŁACH

Telefony:

- informacja o numerach

- wewnętrznych

 

 

0612921534; 0612921570; 0612921527

ul. B.Chrobrego 8

64-500 Szamotuły

www.psse-szamotuly.pl

- PPIS w Szamotułach

0612921534; 0612921570; 0612921527

- fax

0612921527

- e-mail                    

sekretariat@psse-szamotuly.pl

                                                                                                                                                                                     oryginał/ kopia

 

ON-HK- 422/4/07/08                                                                                     Szamotuły, dnia 05.06.2008 r

 

 

 

                                                                                            Pan

                                                                                            Michał Chojara

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                            Pniewy

                                                                                            ul. Dworcowa 37

                                                                                            62-045 Pniewy

 

 

 

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie wyników badania
wody pobranej z kąpieliska Pniewy w dniach 14 i 28.05.2008 r  nr próby 779-780/K/08, 897-898/K/08
orzeka przydatność wody do kąpieli  ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach  Dz.U.2002 r Nr 183 poz. 1530 ).

 

 

 

                                                                                                                              PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                                                                  INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                           w Szamotułach

 

                                                                                                                                     mgr farm. Roman Czajka

                                                                                                                              specjalista higieny i epidemiologii

 

  

 

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

 

Do wiadomości:

1.
ul. Jeziorna 16 Pniewy

 


Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Biuro Rady, Data wprowadzenia: 2008-06-09 10:36:20, Zatwierdził do publikacji: Biuro Rady, Data publikacji 2008-06-09 11:00:17, Ostatnia zmiana: 2008-09-05 14:01:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8117