Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6479037
od 12 czerwca 2003 r.
Praca » oferty pracy

Kategorie
  Animator sportu (1)
  Młodszy Referent w Referacie ds. Zasiłków Rodzinnych i Mieszkaniowych (2)
  Podinspektor ds. Zamówień publicznych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. (2)
  Dyrektor Wydziału Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia (2)
  Podinspektor w wydziale środowiska i komunalnej obsługi mienia (0)
  Podinspektor w referacie gospodarki finansowej i podatkowej (2)
  Inspektor ds. Finansowo-Księgowych (0)
  Księgowy w Bursie Szkolnej (0)
  Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji (0)
  Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Pniewach (0)
  Inspektor ds. mienia i obsługi technicznej obiektów budowlanych (0)
  Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (0)
  Główny Księgowy w Bursie Szkolnej (0)
  Stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Środowiskiem (0)
  Księgowy w Bursie Szkolnej (0)
  Główny księgowy w Burskie Szkolnej (0)
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (0)
  Główny księgowy (0)
  Inspektor ds.Finansowo-Księgowych (0)
  Główny księgowy (0)
  Inspektor Hali Sportowo-Widowiskowej w Pniewach (0)
Artykuły
  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010