Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478895
od 12 czerwca 2003 r.
Gmina » Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego

Artykuły
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach.
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężna, Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w miejscowości Jakubowo
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Pniewach.
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ulicy Wronieckiej
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Pniewach
  OBWIESZCZENIE-wylozenie do publicznego wgladu PNIEWY 3 miejscowego plany zagospodaroania przestrzennego.
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w miejscowości Jakubowo
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Pniewy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 położonych w miejscowości Lubosina - obszar A
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  Z A W I A D O M I ENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
  OGŁOSZENIE BURMISTRA GMINY PNIEWYo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  OGŁOSZNIE Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Psarskiem gm. Pniewy ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej jej własność.
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 i 32/4 położonych w miejscowości Lubocześnica.
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy przemysłowej w Jakubowie(Pniewy) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddz.na śr
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy przemysłowej w Jakubowie (Pniewy)
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY PNIEWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 położonych w miejscowości Lubosina
  OGŁOSZENIE BURMISTRA GMINY PNIEWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ulicą Poznańską a obwodnicą miasta
  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy.