Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6479029
od 12 czerwca 2003 r.
Pomoc publiczna » rok 2009 obrazek Wersja do druku

Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Burmistrz Gminy Pniewy

podaje do publicznej wiadomości

informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych

 

 

        I.      Wykonanie budżetu Gminy Pniewy za 2009r.                  

1.       dochody budżetu                                                   37.758.604,13 zł

2.       wydatki budżetu                                                    41.633.254,65 zł

3.       deficyt budżetu                                                       3.874.650,52 zł            

 

     II.      Kwota wykorzystanych środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe               249.529,43 zł   

 

   III.      Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2009r.               0,00 zł

 

  IV.      Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu

terytorialnego w 2009r.                                                         62.984,00 zł

 

     V.      Kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu

 terytorialnego w 2009r.                                                                0,00 zł

 

  VI.      Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń                        

Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o. w Pniewach                                                      3.274.000,00 zł

 

VII.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono – umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

Lp

Nazwisko i Imię / Nazwa

Kwota

przyczyna

1

AVK Polska Sp. z o.o.

25.767,24 zł

ważny interes podatnika

2

Baranek Paweł

8.793,90 zł

ważny interes podatnika

3

Judek Paweł

747,00 zł

ważny interes podatnika

4

Kamiński Sebastian

1.571,00 zł

ważny interes podatnika

5

Kowalewicz Danuta i Andrzej

1.349,00 zł

ważny interes podatnika

6

Lewandowska Felicja

536,00 zł

ważny interes podatnika

7

Maciejewski Wiesław

544,00 zł

ważny interes podatnika

8

Mrówka Wanda

1.973,00 zł

ważny interes podatnika

9

Nevada Trans Grzegorzewski Zbigniew

1.644,00 zł

ważny interes podatnika

10

Pacholak Andrzej

1.714,00 zł

ważny interes podatnika

11

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

204.437,00 zł

ważny interes publiczny

12

PZD Rodzinny Ogród Działkowy PLON

767,00 zł

ważny interes podatnika

13

PZD Rodzinny Ogród Działkowy WRZOS

661,00 zł

ważny interes publiczny

14

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Turowo

17.216,00 zł

ważny interes podatnika

15

Smykowska Arleta

787,00 zł

ważny interes podatnika

16

Tomkowiak Andrzej

1.097,00 zł

ważny interes podatnika   


 

VIII.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono – odroczeń i rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.:

 

- Bogajewicz Michał,

- Szukała Zenon,

- Patela Jerzy,

- P.H.U. BET-POL Patela Beata.

 

   IX.      Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

 

- AVK Polska Sp. z o.o.,

- Firma Michałowski H.Michałowski Sp.J.,

- Hojan Stanisław,

- INGA International Sp. z o.o.,

- KARMELIT L.J.Kaczmarek Sp.j,

- Maciejewski Wiesław,

- Malujda Marcin,

- Mrówka Wanda,

- Nevada Trans Grzegorzewski Zbigniew,

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Turowo,

- Tegometall Galva Sp. z o.o.,

- Witkowiak Piotr
- Spółdzielnia Rolniczo-Handowa w Psarskiem.

  

                                                                                                     Burmistrz Gminy Pniewy

 

                                                                                                    mgr inż.  Michał Chojara 

Burmistrz Gminy Pniewy na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ uzupełnia wykaz   do publicznej wiadomości osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009r. udzielono pomocy publicznej:

1

Adamski Andrzej Jan

2

Akacki Andrzej

3

Akacki Eugeniusz

4

Andrzejewski Marcin Andrzej

5

Baran Marek Piotr

6

Barczyk Marek

7

Barczyk Wojciech

8

Barczykowski Bonifacy Arkadiusz

9

Barczykowski Bronisław Dobiesław

10

Bartkowiak Andrzej

11

Bentkowski Ryszard Tomasz

12

Białek Grzegorz Tadeusz

13

Bilewski Roman Stanisław

14

Bilska Elżbieta

15

Borkowska Karolina Maria

16

Brzózka Grzegorz Michał

17

Buliczak Dariusz Staniaław

18

Buliczak Jacek Marian

19

Cebernik Tadeusz

20

Ceglarski Jerzy

21

Chojan Wiesław

22

Cichoszewski Hubert

23

Ciepła Klaudia

24

Cygan Tomasz

25

Czekała Andrzej

26

Dach Paweł

27

Danielski Łukasz

28

Dąbrowski Andrzej

29

Dobrzyńska Stefania

30

Dolata Łukasz

31

Domagała Zenon

32

Drgas Zbigniew

33

Dymek Jan Franciszek

34

Dziamski Jan

35

Fik Leszek

36

Flieger Michał

37

Frajtag Marian

38

Frąckowiak Grzegorz Andrzej

39

Frelich Bartłomiej Marek

40

Gaillard Tatiana

41

Gamrat Eugeniusz Szczepan

42

Gąbka Przemysław Mieczysław

43

Gendera Henryk

44

Glinkowski Grzegorz

45

Glinkowski Henryk

46

Gładysz Witold

47

Gola Janina

48

Gomuła Paweł Adam

49

Gorzelany Krzysztof

50

Góźdź Marcin

51

Graja Adam Jerzy

52

Grynia Alicja Bernardyna

53

Gzyl Aleksander

54

Helak Zygmunt

55

Heliasz Marian Jan

56

Hirszfeld Piotr

57

Hojan Elżbieta

58

Holdenmajer Ryszard Marek

59

Hołderny Sebastian

60

Jackowiak Andrzej Tomasz

61

Jackowiak Marek Andrzej

62

Jacuński Kazimierz Felicjan

63

Jakóbczyk Kazimierz

64

Jakóbczyk Krzysztof

65

Jakóbczyk Paweł

66

Janaszkiewicz Bogdan Adam

67

Janaszkiewicz Zygmunt

68

Jandy Marek Stanisław

69

Jandy Mateusz

70

Jandy Mirosław Józef

71

Jandy Tobiasz Marcin

72

Janeczek Wiesław

73

Kaczmarek Marian

74

Kaczmarek Paweł

75

Karwala Kazimierz Wiktor

76

Karzyński Roman

77

Kęsy Tomasz Jan

78

Kobiałkowski Mieczysław

79

Kobyłka Eugeniusz Marian

80

Konopacki Paweł

81

Kramm Krzesimir

82

Krawczyk Wojciech

83

Kubacki Adam

84

Kukułka Jacek

85

Kwaśniewicz Józef

86

Kwaśniewicz Wiesław Marian

87

Lachowicz Piotr

88

Lewandowski Zenon Stanisław

89

Liszkowska Irena Jadwiga

90

Liszkowski Michał Andrzej

91

Liszkowski Romuald Andrzej

92

Lubik Adam Marian

93

Łuczak Stanisław

94

Maćkowiak Andrzej Franciszek

95

Maćkowiak Marek

96

Maćkowiak Marek Maciej

97

Maćkowiak Zbigniew Maciej

98

Malinowski Jacek

99

Małecki Mirosław

100

Matysiak Jan

101

Miarka Tomasz Franciszek

102

Młynarski Piotr Łucjan

103

Musiał Jacek

104

Musiał Tadeusz

105

Nagórski Roman

106

Nawrocki Piotr

107

Nieścierowicz Lidia Maria

108

Nowacki Przemysław

109

Nowak Ireneusz Stanisław

110

Nowak Karol Piotr

111

Nowak Stanisław

112

Nowakowski Marek

113

Obrocki Jan

114

Olejnik Dariusz Jerzy

115

Pacharzyński Krzysztof Stanisław

116

Papis Andrzej Cezary

117

Papis Bartosz

118

Paszke Bogusław

119

Patan Anna

120

Piasek Kazimierz

121

Piasek Marek

122

Piasek Monika Violetta

123

Piechocki Jacek Paweł

124

Piechocki Łukasz

125

Piechowiak Jan Andrzej

126

Pieprzyk Marian

127

Pietrucha Jerzy Paweł

128

Pietrucha Waldemar

129

Piwowarczyk Zygmunt

130

Przewoźny Franciszek Stanisław

131

Przewoźny Krystian

132

Przewoźny Łukasz

133

Puk Mariusz

134

Puk Władysław

135

Pustkowiak Marek

136

Ratajczyk Czesław

137

Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Psarskie

138

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Koszanowo

139

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Lubosina

140

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przystanki

141

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Turowo

142

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zdrowie

143

Roszkiewicz Michał Józef

144

Rybarczyk Janusz Jakub

145

Rzepecki Piotr

146

Rzepecki Roman Jan

147

Siemieniak Ryszard

148

Skubiszyński Krzysztof

149

Słupski Stanisław Ignacy

150

Smorawski Maciej Jan

151

Smorawski Paweł

152

Smorawski Piotr

153

Smorawski Roman Józef

154

Sobczyński Bartosz

155

Sobczyński Konrad

156

Sobociński Piotr Paweł

157

Sołtysiak Kazimiera Bolesława

158

Szała Tomasz

159

Szmyt Jan Władysław

160

Szukała Tadeusz Leon

161

Szulc Zygmunt

162

Śmigiel Grzegorz

163

Śmigiel Marian

164

Śmigiel Wiesław

165

Toporek Zbigniew Roman

166

Walorczyk Elżbieta

167

Werner Zdzisław

168

Wieczorek Renata Zofia

169

Woźniak Maciej Tomasz

170

Wydarta Magdalena

171

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK

172

Zientarski Marian Krzysztof

173

Zięba Andrzej Jan

174

Ziołek Piotr

175

Żybura Robert

 

Burmistrz Gminy Pniewy

 

mgr inż. Michał Chojara

 

 Informację wytworzył: Urząd Miejski w Pniewach, Data wytworzenia: 2010-05-27 13:02:54, Wprowadził do systemu: Michał Smorawski, Data wprowadzenia: 2010-05-27 13:03:20, Zatwierdził do publikacji: Michał Smorawski, Data publikacji 2010-05-27 13:03:55, Ostatnia zmiana: 2010-11-19 12:58:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 8751