Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478602
od 12 czerwca 2003 r.
Pomoc publiczna » rok 2010 obrazek Wersja do druku

Burmistrz Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informacje określone w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Burmistrz Gminy Pniewy

podaje do publicznej wiadomości

informacje określone w art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych

 

 

I.      Wykonanie budżetu Gminy Pniewy w 2010r.:            

1.       dochody budżetu           39 992 249,72 zł           

2.       wydatki budżetu            44 913 073,97 zł

3.       deficyt budżetu             - 4 920 824,25 zł          

 

II.      Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2               7 258 565,48 zł

 

III.      Kwota wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2010r.         0,00

 

IV.      Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010r.  -  374 570 zł

 

V.      Kwota dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2010r.  -    302 291,25 zł

 

VI.      Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń         0,00

 

VII.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono – umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł.:

 

Lp

Nazwisko i Imię / Nazwa

Kwota

przyczyna

1

SZUKAŁA ANNA

521,00

ważny interes podatnika

2

SOBOCIŃSKA KRYSTYNA

1.490,00

ważny interes podatnika

3

WIKTOR BIEDA

671,00

ważny interes podatnika

4

RYSZARD HELMCHEN

565,80

ważny interes podatnika

5

PAWEŁ JUDEK

705,00

ważny interes podatnika

6

JÓZEF TOMCZAK

1.343,00

ważny interes podatnika

7

ADAM KOWALCZUK

25.987,36

ważny interes podatnika

8

ANDRZEJ KONOPACKI

6.697,00

ważny interes podatnika

9

MARIUSZ BOGALSKI

7.209,00

ważny interes podatnika

10

GRZEGORZ KUKUĆ

2.201,00

ważny interes podatnika

11

SUS RENATA

600,32

ważny interes dłużnika

12

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA PSARSKIE

9.005,38

ważny interes dłużnika

12

JOANNA STUDENT-ZBIERSKA

700,00

ważny interes podatnika

 

 

  VIII.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono – odroczeń i rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.:

 

.

1

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCUJNA W TUROWIE

2

EWA I MICHAŁ TIL

3

JAN OZORKIEWICZ

4

JERZY PATELA

5

ZENON HIRSZFELD

6

JOANNA STUDENT-ZBIERSKA

7

BEATA PATELA

8

JERZY PATELA

9

USŁUGI TRANSPORTOWE K.PLUSKOTA I WSPÓLNICY SP.J.

10

SUS RENATA

11

NOWAK BARBARA I CZESŁAW

12

HECZKO MAŁGORZATA I MIROSŁAW

13

RUTKOWSKI STANISŁAW

14

MYSZKOWSKA AGNIESZKA

15

PACANOWSKA BEATA

16

KARDACZ MARIA I ZYGMUNT

17

SAWALA URSZULA

18

SKRZYPCZAK KARYSTYNA I GRZEGORZ

19

KACZMAREK BOGUMIŁA

20

PIETRUSZYŃSKI WOJCIECH

21

URBANIAK BARBARA

22

PUK RAFAŁ

23

HALKA RYSZARD

24

OWCARZ STANISŁAW

25

MAMOT NORBERT

26

NIEDRYCH KATARZYNA

27

KRUMRYK EWA I STANISŁAW

28

LATUSZAK IRENA

 

   IX.      Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

 

1

ADAMSKI ANDRZEJ

2

AJCHLER ZBIGNIEW

3

AKACKI ANDRZEJ

4

AKACKI EUGENIUSZ

5

ANDRZEJEWSKI MARCIN ANDRZEJ

6

BALCEREK DOROTA MARIA

7

BARAN MAREK PIOTR

8

BARCZYK MAREK

9

BARCZYK WOJCIECH

10

BARCZYKOWSKI BONIFACY

11

BARCZYKOWSKI BRONISŁAW

12

BARTKOWIAK ANDRZEJ LECH

13

BENTKOWSKI RYSZARD TOMASZ

14

BIAŁEK GRZEGORZ TADEUSZ

15

BILEWSKI ROMAN STANISŁAW

16

BILSKA ELŻBIETA

17

BOCHOCKA LIDIA MAGDALENA

18

BORKOWSKA KAROLINA MARIA

19

BORKOWSKI MARCIN WOJCIECH

20

BRZÓZKA GRZEGORZ

21

BULICZAK DARIUSZ STANISŁAW

22

BULICZAK JACEK MARIAN

23

CEBERNIK TADEUSZ

24

CEGLARSKI JERZY

25

CHOJAN WIESŁAW WŁADYSŁAW

26

CICHOSZEWSKI HUBERT PIOTR

27

CIEPŁA KLAUDIA MAGDALENA

28

CYGAN TOMASZ

29

DACH PAWEŁ

30

DANIELSKI ŁUKASZ

31

DĄBROWSKI ANDRZEJ

32

DOBRZYŃSKA STEFANIA

33

DOLATA ŁUKASZ

34

DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR URSZULANEK

35

DOMAGAŁA ZENON

36

DRGAS ZBIGNIEW

37

DYMEK JAN FRANCISZEK

38

DZIAMSKI JAN

39

FIK LESZEK

40

FLIEGER ZOFIA

41

FRAJTAG MARIAN

42

FRĄCKOWIAK GRZEGORZ ANDRZEJ

43

FRELICH BARTŁOMIEJ MAREK

44

GAILLARD TATIANA

45

GAŁCZYK PIOTR MICHAŁ

46

GAMRAT EUGENIUSZ

47

GĄBKA PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW

48

GENDERA HENRYK

49

GLINKOWSKI HENRYK

50

GŁADYSZ WITOLD

51

GOMUŁA PAWEŁ

52

GOLA JANINA

53

GORZELANY KRZYSZTOF

54

GÓŹDŹ MARCIN

55

GRAJA ADAM

56

GRAŚ KRZYSZTOF

57

GRYNIA ALICJA

58

GZYL ALAKSANDER

59

HELAK ZYGMUNT

60

HIRSZFELD PIOTR

61

HOJAN ELŻBIETA

62

HOLDENMAJER RYSZARD MAREK

63

HOŁDERNY SEBASTIAN MICHAŁ

64

JACKOWIAK ANDRZEJ TOMASZ

65

JACKOWIAK MAREK ANDRZEJ

66

JACUŃSKI KAZIMIERZ

67

JACUŃSKI KAZIMIERZ

68

JAKÓBCZYK KAZIMIERZ

69

JAKÓBCZYK KRZYSZTOF

70

JANASZKIEWICZ BOGDAN ADAM

71

JANASZKIEWICZ ZYGMUNT

72

JANDY MAREK STANISŁAW

73

JANDY MATEUSZ

74

JANDY MIROSŁAW JÓZEF

75

JANDY TOBIASZ MARCIN

76

JANECKA RENATA

77

JANECZEK WIESŁAW

78

KACZMAREK MARIAN

79

KACZMAREK PAWEŁ

80

KAŁKA MICHAŁ

81

KARWALA KAZIMIERZ WIKTOR

82

KARZYŃSKI ROMAN

83

KĘSY TOMASZ JAN

84

KOBIAŁKOWSKI MIECZYSŁAW

85

KOBYŁKA EUGENIUSZ

86

KONOPACKI ADAM

87

KONOPACKI PAWEŁ

88

KOWALSKI STANISŁAW

89

KRAMM KRZESIMIR

90

KRAWCZYK IRENEUSZ

91

KRAWCZYK WOJCIECH

92

KUBACKI ADAM

93

KUKUŁKA JACEK

94

KWAŚNIEWICZ JÓZEF

95

LACHOWICZ MIROSŁAW

96

LACHOWICZ PIOTR

97

LEWANDOWSKI ZENON STANISŁAW

98

LISZKOWSKA IRENA

99

LISZKOWSKI MICHAŁ

100

LISZKOWSKI ROMUALD ANDRZEJ

101

LUBIK ADAM

102

ŁUCZAK MICHAŁ

103

ŁUCZAK STANISŁAW

104

MACIEJESKI WIESŁAW

105

MAĆKOWIAK ANDRZEJ

106

MAĆKOWIAK MAREK

107

MAĆKOWIAK MAREK MACIEJ

108

MAĆKOWIAK TOMASZ WOJCIECH

109

MAĆKOWIAK ZBIGNIEW MACIEJ

110

MAJOR JANUSZ PAWEŁ

111

MALINOWSKA STANISŁAWA

112

MALINOWSKI JACEK

113

MALINOWSKI PIOTR MACIEJ

114

MALUJDA MARCIN PAWEŁ

115

MAŁECKI BRONISŁAW

116

MIARKA TOMASZ

117

MICHAŁOWSKI HENRYK JAN

118

MIĘŻALIK PAWEŁ PIOTR

119

MŁYNARSKI PIOTR ŁUCJAN

120

MNICH GRZEGORZ

121

MNICH WOJCIECH

122

MUSIALSKI ROMAN

123

MUSIAŁ JACEK

124

MUSIAŁ TADEUSZ

125

NAGÓRSKI ROMAN

126

NAWROCKI PIOTR

127

NIEŚCIEROWICZ LIDIA

128

NOWAK IRENEUSZ

129

NOWAK KAROL

130

NOWAK STANISŁAW

131

NOWAKOWSKI MAREK

132

OBROCKI JAN

133

OLEJNIK DARIUSZ

134

OSTAŃSKA BOŻENA

135

PACHARZYŃSKI KARZYSTOF

136

PAPIS ANDRZEJ CEZARY

137

PAPIS BARTOSZ ANDRZEJ

138

PASZKE BOGUSŁAW

139

PATAN ANNA

140

PIASEK KAZIMIERZ

141

PIASEK MAREK

142

PIASEK MONIKA VIOLETTA

143

PIECHOCKI JACEK

144

PIECHOWIAK JAN ANDRZEJ

145

PIEPRZYK ANDRZEJ

146

PIEPRZYK MARIAN

147

PIETRUCHA JERZY PAWEŁ

148

PIETRUCHA WALDEMAR

149

PIWOWARCZYK ZYGMUNT

150

POSPIESZNY ALEKSANDER

151

PRZEWOŹNY FRANCISZEK STANISŁAW

152

PRZEWOŹNY KRYSTIAN

153

PRZEWOŹNY ŁUKASZ PRZEMYSŁAW

154

PUK MARIUSZ

155

PUK WŁADYSŁAW

156

PUSTKOWIAK MAREK

157

RABSKI WOJCIECH

158

RATAJCZYK CZESŁAW

159

RATAJCZAK PAWEŁ

160

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA PSARSKIE

161

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCUJNA W TUROWIE

162

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KOSZANOWO

163

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUBOSINA

164

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA PRZYSTANKI

165

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZDROWIE

166

ROSZKIEWICZ MICHAŁ JÓZEF

167

ROWIŃSKI MICHAŁ

168

RYBARCZYK JANUSZ JAKUB

169

RZEPECKI PIOTR

170

RZEPECKI ROMAN JAN

171

SIEMIENIAK RYSZARD

172

SKUBISZYŃSKI KRZYSZTOF

173

SŁUPSKI STANISŁAW IGNACY

174

SMORAWSKI MACIEJ

175

SMORAWSKI PAWEŁ

176

SMORAWSKI PIOTR

177

SOBCZYŃSKI BARTOSZ

178

SOBCZYŃSKI KONRAD

179

SOBOCIŃSKI PIOTR PAWEŁ

180

SOŁTYSIAK KAZIMIERA BOLESŁAWA

181

STRAŚKO JACEK PIOTR

182

SZKUDLAREK ZYGMUNT

183

SZMYT JAN WŁADYSŁAW

184

SZUKAŁA TADEUSZ LEON

185

SZULC ZYGMUNT

186

ŚMIGIEL GRZEGORZ

187

ŚMIGIEL MARIAN

188

ŚMIGIEL ŁUCJA LEOKADIA

189

TIL WOJCIECH JÓZEF

190

TOPOREK ZBIGNIEW ROMAN

191

WALORCZYK ELŻBIETA

192

WERNER ZDZISŁAW

193

WIECZOREK RENATA ZOFIA

194

WIECZOREK ROMAN STEFAN

195

WITKOWIAK PIOTR ANDRZEJ

196

WYDARTA MAGDALENA

197

ZACHCIAŁ DOROTA ANNA

198

ZIENTARSKI MARIAN KRZYSZTOF

199

ZIĘBA ANDRZEJ JAN

200

ZIOŁEK PIOTR

201

ŻYBURA ROBERT

202

TEGOMETALL GALVA SP. Z O.O.

203

FIRMA MICHAŁOWSKI H.MICHAŁOWSKI SP.J.

204

INGA INTERNATIONAL SP. Z O.O.

205

AVK POLSKA SP. Z O.O.

206

KARMELIT L.J.KACZMAREK SP.J.

207

BOGALSKI MARIUSZ

208

KONOPACKI ANDRZEJ

209

OZORKIEWICZ JAN

210

STUDENT-ZBIERSKA JOANNA

211

HIRSZFELD ZENON

212

SOBOCIŃSKA KRYSTYNA

 

Burmistrz Gminy Pniewy

 

     Jarosław Przewoźny


Informację wytworzył: Szymon Kowalewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Kowalewicz, Data wprowadzenia: 2011-05-31 12:42:10, Zatwierdził do publikacji: Szymon Kowalewicz, Data publikacji 2011-05-31 12:43:11, Ostatnia zmiana: 2011-05-31 15:24:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 9114