Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6479124
od 12 czerwca 2003 r.
Gmina » Dane statystyczne obrazek Wersja do druku

Ogólne dane

 

Powierzchnia gminy                                                      158,6 km2

Użytki rolne                                                                    75,2 %

Lasy                                                                               15,8 %

Wody powierzchniowe                                                     2,3 %

Osiedla                                                                             4,8 %

Pozostałe tereny                                                                1,9 %

 

Ludność ogółem                                                           12528

Miasto                                                                           7870

Wieś                                                                              4658

Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2003r.               15,4 % (821 osób)

Średnia wynagrodzenia                                     ok.1500 zł. brutto

 

Szkolnictwo ogółem                                                             7

Średnie                                                                                2

Gimnazjum                                                                           1 

Podstawowe                                                                        4

Uczniów ogółem                                                               3050

 

Kościoły ogółem                                                                   6

 

Sieć wodociągowa                                                      173,9 km

Przyłącza                                                                       49,0 km

           

Sieć kanalizacyjna                                                          49,5 km

Przyłącza                                                                       13,8 km      

 

Drogi gminne na terenie miejskim                                        30 km

W tym utwardzone                                                             21 km

 

Tereny przeznaczone pod inwestycje

gospodarcze                                                                    98,0 ha                               

 

Inwestorzy z kapitałem zagranicznym                         AVK Polska, Rörets Polska, Inga, Prometal 300, Väderstad, Falter

Banki                                                                                   2

 

Liczba zarejestrowanych pojazdów                                 7919

 

Stacja paliw                                                                         6

Stacja gazowa                                                                         2

 

Wsie i osady                                                                      31

 

Sołectwa                                                                            21            

              
           

obrazekInformację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Żurek Adrianna, Data wprowadzenia: 2004-08-26 12:31:00, Zatwierdził do publikacji: Żurek Adrianna, Data publikacji 2004-08-26 12:39:28, Ostatnia zmiana: 2008-09-15 10:52:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 20111