Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478496
od 12 czerwca 2003 r.
Urząd Miejski » Załatwianie spraw

Kategorie
  Akta stanu cywilnego (0)
  Alkohol - zezwolenia (0)
  Budowa - procedury (0)
  Dodatki mieszkaniowe (0)
  Dofinansowania (0)
  Dostęp do informacji publicznej (0)
  Dowody osobiste (0)
  Drzewa - zezwolenia na wycinkę (0)
  Działalność gospodarcza (1)
  Ewidencja ludności (0)
  Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (0)
  Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (0)
  Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (0)
  Lokal - sprzedaż (0)
  Małżeństwa - rejestracja (0)
  Medale za pożycie małżeńskie (0)
  Nieruchomości - opłata adicencka (0)
  Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (0)
  Nieruchomości - rozgraniczenie (0)
  Pas drogowy (0)
  Podatek - nadpłata (0)
  Podatek od nieruchomości (0)
  Podatek od posiadania psów (0)
  Podatek od środków transportu (0)
  Podatek rolny i leśny (0)
  Podatki - postępowanie (0)
  Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
  Pomoc społeczna (0)
  Psy ras agresywnych (0)
  Reklamy - umieszczanie (0)
  Rolnictwo (0)
  Skargi i wnioski (0)
  Targowisko - opłata (0)
  Testament - sporządzanie (0)
  Urodzenia - rejestracja (0)
  Użytkowanie wieczyste - opłaty (0)
  Własność - przekształcenia (0)
  Wojsko (0)
  Wybory (0)
  Wymeldowanie - procedury (0)
  Zameldowanie - procedury (0)
  Zbiórka publiczna (0)
  Zgon - rejestracja (0)
  Zgromadzenia - zawiadomienia (0)
  Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (0)
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (0)
  Cmentarz komunalny - opłaty (0)
Artykuły
  Fundusz alimentacyjny
  Zasiłki rodzinne - druki do pobrania