Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478657
od 12 czerwca 2003 r.
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Kontakt (1)
    Wydziały Urzędu (1)
    Statut Gminy Pniewy (1)

Organy
    Burmistrz (1)
        Wydane Zarządzenia (0)
            rok 2005 (67)
        Wydane Obwieszczenia (8)
        Oświadczenia majątkowe (13)
    Rada (0)
        Skład rady (2)
            Komisje kadencja 2006-2010 (7)
            Komisje kadencja 2010 - 2014 (1)
        Przewodniczący rady (11)
        Wiceprzedowniczący rady (11)
        Oświadczenia majatkowe (0)
            2003 (13)
            2004 (19)
            2005 (13)
            2006 nowa kadencja (13)
            2007 (13)
            2008 (13)
            2009 (13)
            2010 (13)
            2010 koniec kadencji (13)
            2010 nowa kadencja (13)
            30 kwietnia 2011 (13)
        Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej (0)
        Protokoły z sesji Rady Miejskiej Pniewy (23)
            Rok 2008 (9)
            Rok 2007 (7)
            Rok 2009 (14)
            Rok 2010 (13)
        Rada Miejska OGLOSZENIA (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (6)
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach (1)
    Jednostki pomocnicze (20)
    Mienie komunalne (1)
        Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Zamówienia Publiczne ważne! (0)
        Przetargi (0)
            Otwarte (0)
                rok 2011 (0)
                    Remont drogi gminnej - ulicy Poznańskiej w Pniewach (0)
                        Załącznik nr 1 (0)
                        Załącznik nr 2 (0)
                        Załącznik nr 3 (0)
                        Załącznik nr 4 (0)
                        Załącznik nr 5 (0)
                        Załącznik nr 6 (0)
                        Załącznik nr 7 (0)
                        Załącznik nr 8 (0)
                        SIWZ (0)
                        Odpowiedzi na pytania (0)
                rok 2010 (0)
                rok 2009 (0)
                rok 2008 (0)
                rok 2007 (1)
                rok 2006 (0)
                rok 2005 (1)
            Rozstrzygnięte (0)
                rok 2011 (4)
                rok 2010 (24)
                rok 2009 (21)
                rok 2008 (14)
                rok 2007 (13)
                rok 2006 (0)
                rok 2005 (1)
                rok 2004 (2)
                rok 2003 (4)
                rok 2002 (0)
            Unieważnione (0)
                rok 2010 (2)
                rok 2009 (2)
                rok 2008 (3)
                rok 2007 (7)
                rok 2006 (0)
                rok 2005 (0)
                rok 2004 (0)
                rok 2003 (1)
                rok 2002 (0)
            Ogłoszenia archiwum (0)
        poniżej 14.000 euro (0)
            Wykonanie aktualnej mapy zasadniczej sytuacyjno wysokościowej... (1)
    Przetargi - nieruchomości ważne! (0)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub oddania w wieczyste użytkowanie (0)
        Otwarte (1)
        Zakończone (48)
        Informacja o rozstrzygnięciu przetagu (5)
    Konkurs (0)
        ogłoszone (0)
        rozstrzygnięte (0)
            rok 2011 (1)
            rok 2010 (7)
            rok 2009 (3)
            rok 2008 (1)
            rok 2007 (1)
        unieważnione (0)
    Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne! (66)
    Ogłoszenia (2)
    Oświadczenia majątkowe j.o. (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2010 (17)
        Oświadczenie majątkowe za 2009 (13)
        Oświadczenie majątkowe za 2008 (13)
        Oświadczenie majątkowe za 2007 (12)
        Oświadczenia majątkowe za 2006 (13)
        Oświadczenia majątkowe za 2005 (11)
        Oświadczenia majątkowe za 2004 (11)

Urząd Miejski
    Załatwianie spraw (2)
        Akta stanu cywilnego (0)
        Alkohol - zezwolenia (0)
        Budowa - procedury (0)
        Dodatki mieszkaniowe (0)
        Dofinansowania (0)
        Dostęp do informacji publicznej (0)
        Dowody osobiste (0)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (0)
        Działalność gospodarcza (0)
            Wniosek o zgłoszenie do EDG (0)
        Ewidencja ludności (0)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (0)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (0)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (0)
        Lokal - sprzedaż (0)
        Małżeństwa - rejestracja (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (0)
        Nieruchomości - opłata adicencka (0)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (0)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (0)
        Pas drogowy (0)
        Podatek - nadpłata (0)
        Podatek od nieruchomości (0)
        Podatek od posiadania psów (0)
        Podatek od środków transportu (0)
        Podatek rolny i leśny (0)
        Podatki - postępowanie (0)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
        Pomoc społeczna (0)
        Psy ras agresywnych (0)
        Reklamy - umieszczanie (0)
        Rolnictwo (0)
        Skargi i wnioski (0)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (0)
        Urodzenia - rejestracja (0)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (0)
        Własność - przekształcenia (0)
        Wojsko (0)
        Wybory (0)
        Wymeldowanie - procedury (0)
        Zameldowanie - procedury (0)
        Zbiórka publiczna (0)
        Zgon - rejestracja (0)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (0)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (0)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (0)
        Cmentarz komunalny - opłaty (0)
    Regulamin urzędu (1)
    Struktura organizacyjna (0)
    Zastępca Burmistrza (10)
    Sekretarz Gminy (8)
    Skarbnik (10)
    Linki (2)

Prawo lokalne
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Miejskiej Pniewy - REJESTRY 2006 - 2010 (5)
        Uchały Rady Miejskie Pniewy wg porządku obrad nowe (27)
            Uchwały Rady Miejskiej 2010- 2014 wg sesji (5)
        Uchwały - Prawo Miejscowe 2006 - 2010 (1)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0)
            rok 2009 (1)
            rok 2008 (14)
            rok 2007 (17)
            rok 2006 (13)
            rok 2005 (12)
            rok 2004 (2)
            rok 2003 (25)
            rok 2002 (3)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
            rok 2008 (1)
            rok 2007 (4)
            rok 2006 (1)
            rok 2005 (1)
            rok 2004 (1)
            rok 2003 (2)
        Podatki i opłaty lokalne (0)
            rok 2009 (2)
            rok 2008 (6)
            rok 2007 (5)
            rok 2006 (11)
            rok 2005 (11)
            rok 2004 (7)
            rok 2003 (11)
            rok 2002 (10)
        Pomoc społeczna (0)
            rok 2006 (1)
            rok 2005 (2)
            rok 2003 (1)
            rok 2007 (1)
            rok 2008 (2)
        Sprawy organizacyjne (0)
            rok 2007 (11)
            rok 2006 (1)
            rok 2004 (4)
            rok 2003 (0)
            rok 2002 (3)
            rok 2008 (1)
        Wieloletnie plany inwestycyjne (0)
            rok2003 (2)
        Wybory (1)
        Oświata i wychowanie (25)
        Przeciwdziałanie bezrobociu (3)
        Bank obsługujący budżet gminy (1)
        Pożyczki i kredyty (0)
            rok 2008 (4)
            rok 2006 (13)
            rok 2005 (8)
            rok 2004 (2)
            rok 2003 (2)
        Ławnicy (8)
        Rada Miejska (23)
        Organizacje pozarządowe (5)
        Ochrona środowiska (0)
            2005 (1)
        Inne (47)
        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (2)
        Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy (1)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji (2)
        Gospodarka Komunalna (5)
        Obligajce Gminy Pniewy (2)
    Budżet ważne! (0)
        Wykonanie budżetu 2011 (1)
        rok 2011 (2)
            OPINIE RIO (1)
        Wykonanie budżetu 2010 (3)
        Wykonanie budżetu 2009 (4)
        rok 2010 (10)
        rok 2009 (9)
            Zarządzenia zmieniające budżet na rok 2009 (4)
        rok 2008 (20)
        rok 2007 (25)
        rok 2006 (13)
        rok 2005 (7)
        rok 2004 (2)
        rok 2003 (11)
        rok 2002 (12)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (0)
        rok 2008 (10)
        rok 2006 (6)
        rok 2005 (8)
        rok 2004 (8)
        rok 2003 (28)
        rok 2002 (4)
    Strategia rozwoju (1)
    Absolutorium (1)
    Inne (10)
    Programy UE (1)
    Gospodarka Mieszkaniowa (4)

Podatki i opłaty lokalne
    PODATKI (1)
        Uchwały 2010 (2)
        Uchwały 2011 (3)

Pomoc publiczna
    rok 2010 (1)
    rok 2009 (1)
    rok 2008 (3)
    rok 2007 (1)
    rok 2006 (1)

Informacje
    System informacji o środowisku (2)
        Firma BART (2)
        Firma WINBUD (2)
        Firma Altiplano (1)
        Firma METAL- PLAZM (5)
        Firma Assmann Polska (3)
        PHU Adam Mulik (3)
        JANPOL (3)
        Firma SDF Sp. z o. o. (4)
        P.U.H. Hurtowni Materiałów Budowlanych Zbigniew Bartkowiak (2)
        Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Poznańskiej w Pniewach. (5)
        Rörets (4)
        Program Ochrony Środowiska - Aktualizacja (4)
        Zakładowe składowisko odpadów- Dęborzyce (4)
        Wykaz firm świadczących usługi w zakresie gospodarowania odpadami (3)
        Budowa fermy do hodowli zwierząt futerkowych 350DJP w miejscowości Lubosina gm. Pniewy (3)
    Konta bankowe (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Regulamin imprezy masowej (1)
    Informacje o jeziorze Pniewskim (1)
    Niepublikowane w BIP (0)

Organizacje pozarządowe
    Informacje (10)
    Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r (1)

Praca
    oferty pracy (1)
        Animator sportu (1)
        Młodszy Referent w Referacie ds. Zasiłków Rodzinnych i Mieszkaniowych (2)
        Podinspektor ds. Zamówień publicznych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji. (2)
        Dyrektor Wydziału Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia (2)
        Podinspektor w wydziale środowiska i komunalnej obsługi mienia (0)
        Podinspektor w referacie gospodarki finansowej i podatkowej (2)
        Inspektor ds. Finansowo-Księgowych (0)
        Księgowy w Bursie Szkolnej (0)
        Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji (0)
        Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Pniewach (0)
        Inspektor ds. mienia i obsługi technicznej obiektów budowlanych (0)
        Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (0)
        Główny Księgowy w Bursie Szkolnej (0)
        Stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Środowiskiem (0)
        Księgowy w Bursie Szkolnej (0)
        Główny księgowy w Burskie Szkolnej (0)
        Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (0)
        Główny księgowy (0)
        Inspektor ds.Finansowo-Księgowych (0)
        Główny księgowy (0)
        Inspektor Hali Sportowo-Widowiskowej w Pniewach (0)

Wybory samorządowe -2010
    Geografia wyborcza (1)
    Obwieszczenie o kandydatach (1)
    Informacja dla wyborców (4)
    Rejestr wyborców (1)
    Pełnomocnictwa (1)
    Okręgi wyborcze (1)
    Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
    Wyniki (6)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
    Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych (1)
    Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych. (1)

Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
    Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich (1)
    Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011 (1)
    Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015 (0)

Wybory samorządowe 2006
    Informacje o wyborach samorządowych (12)

AQUANET SA
    Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA (1)