Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478759
od 12 czerwca 2003 r.
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2011-06-17 11:34:57 Podjęcie zawieszonego postępowania
  2011-06-08 16:21:30 Oświadczenie majątkowe złożone do 30.04.2011 r.
  2011-06-08 16:15:00 Oświadczenie majątkowe 2011 r.
  2011-06-08 16:15:00 Oświadczenie majątkowe Pana Józefa Ćwiertnia złożone w związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza
  2011-06-08 16:15:00 Oświadczenie majątkowe Pana Ryszarda Janiszewskiego złożone w dniu odwołania ze stanowiska
  2011-06-08 16:10:59 Oświadczenia majątkowe za 2010 r. E. Bandurowicz
  2011-06-08 16:08:58 Oświadczenie majatkowe za 2010 r.
  2011-06-08 16:06:55 Jacek Korpik - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Geodezji
  2011-06-08 16:06:55 Andrzej Rutnicki - Dyrektor Wydziału Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia
  2011-06-08 16:06:55 Danuta Dolemba-Parzybut - Kierownik Referatu ds. Zasiłków Rodzinnych i Mieszkaniowych